MAGISTRATURA.AZ TƏHSİL MƏRKƏZİNDƏ QEYDİYYAT DAVAM EDİR !

6 İLLİK FƏALİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ MAGİSTRATURA.AZ TƏSHİL MƏRKƏZİNİN UĞURLARI! ❤️ 2014 - 2015 - Cİ İLİN ƏJDAHALARI 🏆 1. İSMAYIL NƏCƏFQULUZADƏ - 96 BAL - RESPUBLİKA BİRİNCİSİ 🥇 2. VASİF BABAYEV - 94 BAL - RESPUBLİKA İKİNCİSİ 🥈 3. İLAHƏ NƏHMƏTOVA - 93 BAL - RESPUBLİKA ÜÇÜNCÜSÜ 🥉 4. YELMAR ƏLİYEV - 93 BAL - RESPUBLİKA ÜÇÜNCÜSÜ 🥉 5. GÜNDÜZ ƏHMƏDZADƏ - 92 BAL 6. AYGÜL MUSAYEVA - 91 BAL 7. SƏBİNƏ ZÜLFÜQARLI - 90 BAL 8. KƏNAN HƏSƏNLİ - 90 BAL 9. MƏRYƏM TALİBOVA - 90 BAL 10. KÖNÜL ŞƏRİFOVA - 90 BAL 2015 - 2016 - Cİ İLİN ƏJDAHALARI 🏆 1. XANIM HƏSRƏTLİ - 92 BAL 2. NATİQ SƏLİMZADƏ - 92 BAL 3. NİGAR MƏMMƏDOVA - 90 BAL 2016 - 2017 - Cİ İLİN ƏJDAHALARI 🏆 1. FƏXRİ QURBANZADƏ - 99 BAL - RESPUBLİKA BİRİNCİSİ 🥇 2. SARA ƏSGƏROVA - 96 BAL 3. TURAL ƏHMƏDOV - 96 BAL 4. TURQAY ŞİRİNBƏYLİ - 96 BAL 5. AZƏRİ ƏLİYEV - 95 BAL 6. MİRAĞA QAFARZADƏ - 95 BAL 7. HAFİZ ƏMİRASLANOV - 94 BAL 8. ELMAR ELXANLI - 94 BAL 9. ƏZİZ MİRZƏYEV - 93 BAL 10. SALİYƏ İBRAHİMOVA - 93 BAL 11. ŞƏHLA VƏLİZADƏ - 93 BAL 12. ANAR ƏLİYEV - 92 BAL 13. FƏRİD ƏHMƏDZADƏ - 92 BAL 14. RAYA HƏSƏNOVA - 92 BAL 15. QURBAN BAYRAMLI - 92 BAL 16. COŞQUN CƏFƏRQULUZADƏ - 92 BAL 17. KÖNÜL VƏLİYEVA - 91 BAL 18. GÜLMAR BABAYEVA - 90 BAL 19. AİDƏ BAXIŞOVA - 90 BAL 20. MAYA MƏMMƏDLİ - 90 BAL 21. ARZU ƏZİZLİ - 90 BAL 22. HAVVA BAYRAMLI - 90 BAL 2017 - 2018 - Cİ İLİN ƏJDAHALARI 🏆 1. EMİL ƏMRAHOV - 95 BAL - RESPUBLİKA BİRİNCİSİ 🥇 2. SƏBİNƏ ƏZİMOVA - 94 BAL - RESPUBLİKA İKİNCİSİ 3. İLAHƏ MƏMMƏDOVA - 92 BAL - RESPUBLİKA ÜÇÜNCÜSÜ 4. ARZU HƏSƏNOVA - 91 BAL 5. NƏZAKƏT AXUNDOVA - 91 BAL 6. NİYAZ ƏHMƏDZADƏ - 91 BAL 7. AZƏR SƏLİMLİ - 90 BAL 8. ELTUN İSMAYILOV - 89 BAL - RESPUBLİKA BİRİNCİSİ ( RUS BÖLMƏSİ) 🥇 2018 - 2019 - Cİ İLİN ƏJDAHALARI 🏆 1. TURAL ƏHMƏDOV - 97 BAL - RESPUBLİKA BİRİNCİSİ 🥇 2. QUMRU MAHMUDOVA - 95 BAL - RESPUBLİKA ÜÇÜNCÜSÜ 🥉 3. NƏZRİN MƏMMƏDOVA - 94 BAL 4. ELVİN NƏSRULLAYEV - 93 BAL 5. BƏHMƏN CƏFƏROV - 92 BAL 6. AĞA HƏŞİMOV - 92 BAL 7. RUSLAN ƏHMƏDOV - 92 BAL 8. RƏHİMƏXANIM KAZIMLI - 92 BAL 9. ELMİR ƏBİLOV - 91 BAL 10. FİDAN MƏMMƏDOVA - 90 BAL 11. NƏRMİN BAĞIROVA 90 BAL HƏMÇİNİN 100 - DƏN ÇOX TƏLƏBƏ 80 + BAL TOPLAMIŞDIR! 🏆 UĞURA GEDƏN YOLDA BİRGƏ ADDIMLAYAQ! 😊

0 şərh

Şərh yaz